คณะครูประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวกันตนา จำปาคำ
ครู (คศ.1)
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นายชาติชาย ษมาจิตสุจริตทำ
พนักงานราชการ
นางสาวสุรีย์พร บันฑิวัฒนะ
ครูอัตราจ้าง
( ครูทวิภาษา )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -